Vanliga frågor

INFORMATION

Om du har fått ett brev från oss är det för att du inte har återbetalat en kredit såsom avtalat.


Nedan följer ett antal vanliga frågor med tillhörande svar. Om du inte finner svar på dina frågor nedan är du välkommen att kontakta oss. De fordringar som BFM Inkasso ansvarar för att driva in har vanligen uppkommit genom att en kund har lånat pengar av någon av Brixo AB:s kreditprodukter.


Hur betalar jag?

Betalning skall ske enligt instruktionen på inkassokravet du fått i brevlådan. Det går också att betala till BG 640-4545 med angivande av personnummer som referens.


 

Kan jag få uppskov med betalningen?

Nej, det är inte möjligt att få uppskov med betalningen.


Hur kontaktar man er?

Det går att kontakta oss på telefon 08-500 850 47 på vardagar mellan 09-12 eller genom att skicka e-post till info@bfminkasso.se.


 

Vad är ett inkassokrav?

Ett inkassokrav är ett krav eller andra påtryckningar mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld. Till exempel att gäldenären får ett kravbrev, där det står att om denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans. Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.


KONTAKTFORMULÄR

Hur kan vi hjälpa dig?